АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ

Поштовани учитељи, наставници и стручни сарадници у школама,
обавештавамо вас да су нам, у сарадњи са ООШ „Владислав Рибникар” из Београда, за школску 2016-17. и 2017-18. одобрена два програма стручног усавршавања:

****


1) Интернет и ми у сигурној мрежи, бр. 234 у Каталогу


Теме програма

Развој Интернета, учење на даљину и е-учење; Начини комуникације и сарадње на Интернету; Електронско насиље; Припрема и реализација предавања и осталих активности у школи. Писање извештаја. Завршни сусрет.

Трајање

4 недеље (16 сати, 4 сата непосредног рада са учесницима)
16 бодова

Начин реализације програма

Програм се реализује електронским путем (16 сати) уз организацију завршног сусрета

Каталог ЗУОВ-а: http://www.zuov.rs/programi1/Program2015.aspx?katbroj=234&godina=2016/2017

****

2) Методе наставе и учења, бр. 411 у Каталогу


Теме програма

Наставне методе, облици, средства; Савремени наставни системи и методе наставе; Учење учења;  Педагошка клима; Комуникацијске вештине; Мотивација за учење-примери добре праксе.

Трајање

један дан (8 бодова)

Начин реализације програма

у учионици

Каталог ЗУОВ-а: http://www.zuov.rs/programi1/Program2015.aspx?katbroj=411&godina=2016/2017

За све додатне информације: azo-seminar@live.com / +381 64 021 021 2