KONFERENCIJА

"INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U NASTAVI"

23. 03. 2013, NOVI SAD

Uživajte u slikama sa Konferencije!

ZBORNIK RADOVA sa prethodne konferencije 2013. je završen i poslat autorima radova i arhiviran u Biblioteci Matice Srpske iz Novog Sada i biblioteci na Pedagoškom fakultetu u Somboru. 

Zahvaljujemo se svima koji su bili na petoj po redu Konferenciji “Informaciono-komunikaciona tehnologija u nastavi”, 23.3.2013. u Novom Sadu na lepom druženju i doprinosu za uspešnu realizaciju Konferencije.