KONFERENCIJE

 

KONFERENCIJA 2014.

ŠESTA GODIŠNJA KONFERENCIJA

"INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U NASTAVI"

06. 12. 2014, NOVI SAD

 

Poštovani,

pozivamo Vas na šestu po redu Konferenciju pod nazivom „IKT u nastavi“, u organizaciji Centra za edukaciju i medije i-Time iz Beograda i CNTI iz Novog Sada.

Konferencija je namenjena svim zainteresovanim učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji žele da prošire svoja znanja iz ove oblasti i / ili da podele svoja iskustva iz ove oblasti sa drugima.

Konferencija će imati plenarni deo sa izlaganjima predavača po pozivu i četiri radionice po izboru učesnika u popodnevnom delu.

U okviru radionice IKT u nastavi- osnovne i srednje škole-primeri dobre prakse biće izlagani prijavljeni radovi od strane učesnika seminara. Pozivamo Vas da prijavite svoj rad i podelite svoja iskustva sa drugima. Radovi će u izvodu biti štampani u Zborniku rezimea sa Konferencije. Rezime rada treba da ima do 500 reči. Tema rada mora biti iz oblasti primene IKT-a u nastavi. Maksimalan broj autora po radu je jedan. U planu je prenos izlaganja preko Interneta (striming).

KOTIZACIJA:

ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI: 3000 dinara

ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI UZ IZLAGANJE RADA I ŠTAMPANJE REZIMEA: 4000 dinara