ACCESS 2007- kurs za izradu baza podataka

Prijava na kurs je stalno otvorena. Kurs možete započeti kada vam odgovara i raditi  svojim tempom.

Nakon uspešno završenog kursa izdaje se uverenje i dodatak uz uverenje. Nema akreditaciju kao seminar.

Kurs se u celini odvija on-line, preko Interneta, na adresi http://www.azomjns.com/moodle/

Tema kursa je rad sa bazama podataka.

Broj časova za obradu teme je 40.

Dužina trajanja kursa je 5 nedelja.

Kurs je namenjen svim zainteresovanim učenicima, studentima, građanima i nastavnicima.

Kurs se završava izradom ispitnog zadatka. Nakon završenog kursa dobija se potvrda o pohađanom kursu.

 

TEME za obradu:

 • PRVA NEDELJA
  • PRVA LEKCIJA – Upoznavanje sa pojmom baze podataka, pojmom sloga, polja, primarnog ključa...
  • DRUGA LEKCIJA – Radno okruženje MS ACCESS-a
 • DRUGA NEDELJA
  • TREĆA LEKCIJA – Kreiranje tabela, imenovanje objekata baze, imenovanje polja u tabelama. Definisanje polja, preuzimanje vrednosti polja iz drugih tabela, popunjavanje slogova tabela.
  • ČETVRTA LEKCIJA – Druga opcija Looku Wizard-a. Definisanje datumskog polja, definisanje primarnog kluča koji je sastavljen od dva polja.
 • TREĆA NEDELJA
  • PETA LEKICJA – Kreiranje formi/maski uz pomoć Form Wizard-a. Korigovanje forme kreirane pomoću Form Wizard-a. Llinija za navigaciju. Dodavanje novih polja na formu.
  • ŠESTA LEKCIJA - Kreiranje formi za preostale tabele. Columnar pogled na slogove tabele. Unos komandnih tastera na formu za filtriranje podataka i slično. Mid funkcija.
 • ČETVRTA NEDELJA
  • SEDMA LEKCIJA – Kreiranje upita pomoću Query Design opcije. Kreiranje upita nad jednom tabelom, kreiranje upita nad dve i više tabela.
  • OSMA LEKCIJA – Kreiranje forme preko koje se pozivaju upiti sa zadatim parametrima. Kreiranje upita potrebnih za štampane izveštaje.
 • PETA NEDELJA
  • DEVETA LEKCIJA - Kreiranje izveštaja uz pomoć Report Wizard-a nad tabelom i upitom. Korigovanje tako dobijenog izveštaja. Dodavanje zbirnih polja na izveštaj. Kreiranje formi sa kojih će biti pozivani izveštaji sa zadatim parametrima.
  • DESETA LEKCIJA – Kreiranje preostalih upita izveštaja i formi. Objedinjavanje svih formi i izveštaja pomoću komandnih tastera na jednoj osnovnoj formi - Switchboard form. Startup opcije. Postavljanje pasworda na bazu podataka.

OPŠTE INFORMACIJE:

Prijava na kurs je obavezna i treba da sadrži sledeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • JMBG,
 • radno mesto,
 • lični kontakt telefon,
 • lični e-mail

Ukoliko u roku od 24 sata ne dobijete potvrdu o prijemu Vaše prijave, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate.

UPLATE izvršiti nakon potvrde prijema prijave na tekući račun:

Podaci za uplatu:

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje "Marina i Jovan", Beograd
Svrha uplate: Kurs Access
Iznos za uplatu: 5000 dinara
Poziv na broj: datum početka kursa
Tekući računi: 205-0000000233767-97 , Komercijalna banka AD Beograd


Za sve nejasnoće i nedoumice možete se obratiti na mejlove: azo-seminar@live.com.

Dobro došli na kurs ACCESS!