Izrada veb sajta u CSS-u

Kurs CSS obrađuje teme:
-Lekcija 1 - Uvod u CSS
-Lekcija 2 - HTML liste. HTML blokovi.
-Lekcija 3 - CSS pozadine i tekst.
-Lekcija 4 - CSS link, liste i tabele.
-Lekcija 5 - CSS model kutije i pozicioniranje. Kreiranje horizontalnog menija i početne stranice.

Za prijavu je potrebno da pošaljete sledeće podatke:
ime, prezime, adresu i mesto življenja, broj telefona i e-mail adresu (ukoliko se razlikuje od one sa koje se javljate).

Nakon prijave i uplate dobićete mejl sa pristupnim podacima i uputstvom za pristup kursu.
Ne zahteva se da u određeno vreme budete na kursu. Sve zadatke radite u vreme kada Vam odgovara, odakle Vam odgovara i koliko imate vremena u toku dana.

Početak kursa određujete sami. Kurs traje 4 nedelje posle čega će vas sistem automatski odjaviti sa kursa.

Nakon uspešno završenog kursa, poštom se dobija uverenje o preduzetom, neformalnom stručnom usavršavanju koje glasi na 30 radnih sati.

Uplatu možete izvršiti do početka kursa i nije potrebno da šaljete uplatnicu. Uplatu ćemo evidentirati na izvodu iz banke.

Podaci za uplatu:

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje "Marina i Jovan", Beograd
Svrha uplate: Kurs CSS
Iznos za uplatu: 3000 dinara
Poziv na broj: datum početka kursa
Tekući računi: 205-0000000233767-97 , Komercijalna banka AD Beograd


Za sve nejasnoće i nedoumice možete se obratiti na mejlove: azo-seminar@live.com.

Dobro došli na kurs CSS!