Izrada veb sajta u HTML-u

Kurs HTML obrađuje teme:
-Lekcija 1 - Osnove HTML-a (teorijski uvod o pojmovima Internet, server, domen, značenje reči HTML, body, head, tagovi)
-Lekcija 2 - Tekst i slika u HTML-u (unos i obrada teksta na veb stranicu, postavljanje slike iz različitih izvora i podešavanje na veb stranici)
-Lekcija 3 - Rad sa tabelama (formiranje tabele, redovi, kolone, unos teksta i slika u tabelu)
-Lekcija 4 - Hiperlink i Dizajn veb strana (unutrašnji, spoljašnji hiperlink, e-mail adresa, dizajniranja pozadine veb stranica)

Za prijavu je potrebno da pošaljete sledeće podatke:
ime, prezime, adresu i mesto življenja, broj telefona i e-mail adresu (ukoliko se razlikuje od one sa koje se javljate).

Nakon prijave i uplate dobićete mejl sa pristupnim podacima i uputstvom za pristup kursu.
Ne zahteva se da u određeno vreme budete na kursu. Sve zadatke radite u vreme kada Vam odgovara, odakle Vam odgovara i koliko imate vremena u toku dana.

Početak kursa određujete sami. Kurs traje 4 nedelje posle čega će vas sistem automatski odjaviti sa kursa.

Nakon uspešno završenog kursa, poštom se dobija uverenje o preduzetom, neformalnom stručnom usavršavanju koje glasi na 30 radnih sati.

Uplatu možete izvršiti do početka kursa i nije potrebno da šaljete uplatnicu. Uplatu ćemo evidentirati na izvodu iz banke.

Podaci za uplatu:

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje "Marina i Jovan", Beograd
Svrha uplate: Kurs HTML
Iznos za uplatu: 3000 dinara
Poziv na broj: datum početka kursa
Tekući računi: 205-0000000233767-97 , Komercijalna banka AD Beograd


Za sve nejasnoće i nedoumice možete se obratiti na mejlove: azo-seminar@live.com.

Dobro došli na kurs HTML!