KURSEVI

*ACCESS 2007 - kurs za izradu baza podataka

* Prezi - Izrada online prezentacija

* Izrada veb sajta u HTML-u

* Izrada veb sajta u CSS-u

* Onlajn nastavnik na Moodle-u IKT u nastavi

* Izrada prezentacije za nastavu PowerPoint

* Razvoj digitalnih kompetencija kod nastavnika Alati za e-ucionicu

* Vebinari za odlozeno gledanje